Kølkær Skoles historie - kort fortalt

I midten af 1800-tallet opstod de første biskoler i Kølkær-området. Biskolerne holdt til på forskellige gårde og her blev de få børn, der var dengang, undervist i basale færdigheder.

Den 1. oktober 1884 blev den første "rigtige" skole indviet. Det var en ikke særlig stor bygning, som indeholdt et klasseværelse og bolig til læreren. I 40 år var denne bygning rammen om undervisningen af børn fra Kølkær, men pladsen blev dog efterhånden for trang, og i 1924 blev en ny skole indviet. Den var i to etager og indeholdt 2 klasseværelser og en førstelærerlejlighed i stueetagen. På 1. sal var der en lejlighed til en lærer. Bygningen eksisterer stadig og er hovedbygningen ud mod Vestermarken. I slutningen af 1950’erne er børnetallet i området vokset så meget, at der må bygges til, og det sker i form af aulaen og 4 klasseværelser samt formning og hjemkundskab. I 1968 tages yderligere 5 klasseværelser, spiselokale og fysiklokale i brug, idet man på dette tidspunkt får 8. 0g 9. klasse på skolen.

I starten af 70’erne besluttes det, at Kølkær Skole skal være overbygningsskole for alle elever fra Arnborg, Fasterholt og Kølkær skoler. Der bygges igen til. Denne gang i form af 4 klasseværelser i den bygning, der i daglig tale kaldes "Rote Haubarg", som nu rummer indskoling og fritidshjem.

I 2011 flyttes skolens overbygning til Hammerum. Dette medfører en del omrokering af klasserne i skolens bygninger samt samlæsning af 1.-2.kl. , 3.-4.kl og 5.-6. kl.

Skolen har altså passeret sit 125-års jubilæum, men ung i den forstand, at det er en moderne folkeskole, hvor undervisningen er tilpasset nutiden og det omgivende samfund. 

Den gamle skole fra 1884


Skolebygningen fra 1924.


Luftfoto før tilbygningen i 1970.